Ubytovací poriadok

Pre záväznú rezerváciu je potrebné dať zálohu 50% z ceny ubytovania. Zrušenie rezervácie je možne najneskôr 7 dní dopredu.


Platbu je potrebne vykonať na účet Slovenskej Sporiteľne.

Bankový kontakt zo Slovenska:

Číslo účtu / banka: 0312888387 / 0900

Bankový kontakt zo zahraničia:

IBAN: SK 0309 000 000 000 312 888 387
SWIFT: GIBASKBX